İdil Su Aydın

İdil Su

İdil Su AYDIN

Avukat

Nasıl Avukat Olunur?
Avukat olmak için dört yıllık hukuk fakültesini bitirmek ardından da staj yapmak gerekir. Staj yaptıktan sonra bulunduğu şehrin barosuna kayıt yaptırarak avukatlık için ilk adımlardan bir kaçını atmış olur.
Avukat Nedir?
Hukuk iyi ve adil olma sanatıdır. İyi bir avukat da iyi ve adil olan ama aynı zamanda da konusunda uzman olan avukattır. Yani her avukatın her konuyu ilmesi çok da gerekmemektedir. Aslında bir ya da birkaç konuda uzman olan avukat iyi bir avukattır denilebilir. Avukat mahkeme süreci içerisinde davacı ya da davalıların işlemlerini yapar ve özel ve tüzel kişilerin haklarını savunur.

Avukat Ve Onların İş Olanakları Nelerdir?
• Özel hukuk büroları açmak
• Hukuk bürolarında çalışmak
• Özel şirketlerde çalışmak
• Kurum avukatlığı yapmak
• Maaş karşılığında da sigortalı olarak çalıştıkları işletmelerin / vakıfların / derneklerin hukuki işlemlerini takip edebilirler.
• Dava takibi yaparlar
• İcra takibi yaparlar
• Sözleşme hazırlarlar
• Danışmanlık yapabilirler
• Şahısların ya da şirketlerin haklarını savunur
• Ceza soruşturmalarında şüpheli, ceza davalarında sanık haklarının korunması gibi işler yapar.

Bir Avukat Tüm Davalara Bakar Mı?
Elbette bakar. Ancak iyi bir avukatın uzmanlık alanı olması gerekir. Bu alanda derin bilgisi ve tecrübesi olacağından daha başarılı olur. Dolayısıyla herhangi bir dava için o dava ile ilgili uzmanlığı olan avukatlara başvurmak gerekir.
Tutulan Avukat Gerçek Bir Avukat Mıdır?
Bir avukat tutulduğunda o kişinin gerçekten avukat olup olmadığı anlamak istenirse o ilin barosuna gidip soruşturulabilir. Çünkü baroya kayıt yaptırmayanlar avukatlık yapamazlar.
Avukatlar Ücretlerini Nasıl Belirler?
Avukatların ücretlerini bağlı oldukları ilin barosu belirler. Davaya, süresine ve davanın ağırlığına göre ücret farklılaşır. Yasal olarak avukatlar ücretlerini peşin almak zorundadırlar. Eğer avukat aldığı davayı kaybederse o davadan yüzdelik hakkını almaz. Ancak dava başına aldığı ücret onun hakkıdır.
Avukatın Yetki Belgesi Nedir?
Avukat kendisini tutan davalıyla yetki belgesi düzenler ve tüm işleri yapma yetkisini ele alır.
Bir Avukatın Başa Bir İlden Dava Alması Yasal Mıdır?
Evet. Bir avukat başka bir ilden dava alabilir. Ancak davanın işleri için o ile gitmesi gerekir. İş yoğunluğu nedeniyle gidemezse bir avukat yetkilendirebilir. Yetki belgesi ile yetkilendirilen avukat tüm işleri asıl avukatın yerine yapar.

Avukatlık Hizmetlerimiz

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Boşanma Davası Avukatı Nedir? Boşanma Davasında Hangi Konularla İlgilenir? Boşanma davası avukatı aile hukuku avukatı olarak da bilinir.

İnternet Hukuku ve İnternet Suçları

Bilişim Suçları Ve İnternet Suçlarında yaşanan Zorlukların Nedeni Bilişim teknolojisi ilerledikçe suçlar da farklılaşmaktadır.

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Günümüzde suçlar oldukça çeşitlenmiştir. Bunun nedeni teknolojinin ilerlemesidir. Teknolojinin ilerlemesiyle zaman ve mekân kavramı...

İş Hukuku Davaları

İş Hukuk Nedir? İş Hukuku işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeyle çalışma şartları ve çalışma ortamı, grev hakkı, lokavt hakkı, toplu iş sözleşmesi...

Ceza Hukuku ve Ceza Davaları

Ceza Hukuku ve Ceza Davaları Ceza hukuku suç ve yaptırımdan oluşur. Ceza hukuku ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu kapsar.

Tıp ve Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık Hukuku Hangi Alanı Kapsar? Tıp ve sağlık hukuku davaları hekim, hastane, idare, sağlık kuruluşlarının ve diğer sağlık...

05417840442