Aile Hukuku Ve Boşanma Davaları

0

Aile Hukuku Ve Boşanma Davaları

Boşanma Davası Avukatı Nedir? Boşanma Davasında Hangi Konularla İlgilenir?

Boşanma davası avukatı aile hukuku avukatı olarak da bilinir. Boşanma Davası avukatı anlaşmalı boşanma davalarına, çekişmeli boşanma davalarına, boşanma sonrası mal paylaşımına, nafaka davalarına, maddi-manevi tazminat davalarına, velayet davalarına, velayet değiştirme davalarına, iddet süresi ve iddetin ( boşandıktan sonra 300 günlük tekrar evlenme yasağı süresi)kaldırılması ve bunun gibi aile ve boşanma ile ilgili tüm davaları ile ilgilenir.

Boşanma Davası İçin Bir Avukat Tutulmalı mı?

Elbette boşanma davaları için uzman bir avukat tutulmalıdır. Bunun nedeni şu şekilde sıralanabilir;

 • Avukat hukuki sürecin daha sağlıklı ve hak kaybına uğratılmadan geçirilmesini sağlar.
 • Boşanma davası süresinde dilekçeler evresinde (Layihalar evresinde) dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap(replik) dilekçesi ve ikinci cevap dilekçeleri (Düplik)mahkemeye verilir. Karşı taraf bunlara belli bir süre içinde cevap vermesi gerekir.(İkinci cevap dilekçesi hariç) Bu süre 15 gündür. Eğer dilekçelere cevap yazılmazsa dava, yargı aşamasında davayı genişletme ve değiştirme yasağı ile karşılaşılabilir. Bu yüzden taleplerin ön görülen sürelerde ileri sürülmesi gerekir.  Bu süreçlerin de ancak uzman bir avukatla geçirilmesi gerekir.
 • Kişiler bazen neleri talep edeceğini bilemeyebilir.
 • Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönebilir. Yani taraflar taleplerini değiştirebilir. Örneğin çocuk velayet, nafaka, mal, tazminat gibi her hangi bir konuda fikir değiştirebilirler.
 • Taraflardan biri boşanmaktan vazgeçerse ya da ikisi de duruşmaya gelmezse boşanmanın gerçekleşmesi zor olacağından uzman bir avukat gereklidir.

İyi Bir Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? Boşanma Avukatı Tutarken Nelere dikkat Edilmeli?

 • Konusunda uzman iyi bir boşanma avukatı tutarken mutlaka avukatla yüz yüze görüşülmesi ya da telefonla bir ön görüşme yapılması gerekir.
 • Boşanma avukatı seçiminde yaşa cinsiyete değil avukatın boşanma davaları konusundaki hâkimiyetine bakılmalıdır.
 • İyi bir boşanma avukatı hukuki değerlendirmelerin yanında geçirmek üzere olduğu dava sürecini psikolojik, ekonomik ve sosyal ölçüde de değerlendirmelidir.

Boşanma Davasını İlk Açanın Kazancı Nedir?

Boşanma davasında her iki taraf da kusurlu bulunsa da boşanma gerçekleştiğinde mahkeme masrafı ve avukatlık ücretlerini davayı ilk açan değil karşı taraf ödemek zorundadır. Bu anlamda boşanma davasını ilk açan kazançlıdır.

Boşanma Davası Açan Tarafların Hakları Nelerdir?

 • Ailenin korunması hakkı
 • Kadına şiddet karşı şiddetin önlenmesi hakkı
 • Boşanma davası açıldıktan sonra ayrı yaşama hakkı
 • Boşanma davasında tazminat hakkı
 • Tarafların kendileri için yoksulluk nafakası isteme hakkı
 • Çocuklar için tedbir ve iştirak nafakası hakkı
 • Geçici velayet verilmeyen taraf için çocuklarla görüşme hakkı

Üç Yıllık Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Nedir?

Boşanmaya karar verilmediyse örneğin taraflar şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtıkları davada hâkim boşamamışsa üç yıl içinde taraflar tekrar boşanma davası açamazlar.

Taraflar boşanmak için dava açtıklarında hâkim gerekli koşulların oluştuğuna kanaat getirmezse kimi durumlarda taraflar talep etmese bile boşanma yerine ayrılığa karar verilir.

Hâkimin öngördüğü ayrılık süresi içinde tarafların tekrar bir araya gelip aile birliğini kurmaları beklenir. Öngörülen bu süre içinde taraflar bir araya gelemez ve aile birliğini tekrar oluşturmayabilirler. Böyle durumlarda eğer taraflar tekrar boşanma davası açarlarsa hâkim tarafları boşamak zorundadır.

Boşanma Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Boşanma davalarına aile mahkemesi ve asliye hukuk mahkemeleri bakar.

Boşanma Davası Masrafları Neler Olabilir?

Boşanma davasında karşınıza çıkabilecek masraflar şunlardır:

Boşanma davası başvuru harcı

Avukatlık ücreti

Boşanma davası dilekçe ücreti

Boşanmak isteyen eşlerin aynı şehirde yaşayıp yaşamadıkları

Boşanma isteyen eşlerin davayı anlaşmalı olarak açıp açmadığı

Boşanmak isteyen eşlerden birinin yurtdışında olup olmadığı

Anlaşmalı boşanma ise boşanma protokolü yazma ücreti

Boşanma çekişmeli ise boşanma sürecinin uzun sürmesinden dolayı ücretin farklılaşması

Davada dinletilecek tanık sayıları

Davada bilirkişi kullanılıp kullanılmayacağı gibi durumlar çıkabilecek ek masraflardır.