Bilişim Hukuku Ve Bilişim Suçları

0

Bilişim Hukuku Ve Bilişim Suçları

Günümüzde suçlar oldukça çeşitlenmiştir. Bunun nedeni teknolojinin ilerlemesidir. Teknolojinin ilerlemesiyle zaman ve mekân kavramı, ulaşım hızı suçları çeşitlendirmiştir. Bilişim suçlarından biri internet ortamıdır. Uluslararası düzeyde bilişim suçlarıyla ilgili gelişmiş suç ve cezalar vardır. Ancak ülkemizde bilişim suçlarıyla ilgili çok da oluşturulmuş kanunlar yoktur. Onun yerine var olan kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili maddeler eklenmiştir. Yani bilişim suçlarıyla ilgili tek başına bir kanun çıkarılmamıştır. Yasal düzenlemeler genelde AB ile uyumlu bir hale getirilmeye çalışılmıştır.

Bilişim suçlarıyla ilgili en kapsamlı yasal düzenlemeler 5237 sayılı ceza kanununda bulunur. Ancak bu düzenlemeler yetersiz ve eksiktir. Aynı zamanda bilişim suçluları ve suçları hızlı bir şekilde çeşitlendiğinden konusunda uzman bir avukatla hareket etmek her zaman daha doğru karar olacaktır.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim suçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Başka birinin bilişim sistemine izinsiz girme suçu, yazılımı izinsiz kullanma
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, verileri değiştirme suçu
 • Banka ve ya kredi kartlarının habersiz ve kötü amaçlı kullanılması
 • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık ve sahtecilik
 • Yasadışı yayınlar
 • Pornografi
 • Terörist faaliyetler
 • Hacking
 • Ticari sırların çalınması
 • Organ ticareti
 • Uyuşturucu alımı-satımı
 • Gerçek kişileri taklit etme ya da sahte bir kişilik oluşturma vb.

İnternette Erişim Ne Zaman Ya Da Neden Engellenir?

İnternette erişim şu koşullarda engellenir:

 • İntihara yönlendirme
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
 • Sağlık için tehlikeli madde temini
 • Müstehcenlik-Pornografi
 • Fuhuş
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

İnternette Kişilik Hakları Korunması

İnternette kişilik haklarının ihlaline neden olan içeriğin yayından kaldırılması için talep hakkı yasanın 5651 sayılı kanunun 9. Maddesince belirlenmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar kişilik hakları ihlal edildiğinde;

 • İçerik sağlayıcısından ya da
 • Yer sağlayıcısından içeriğin kaldırılmasını isteyebilir.
 • Sulh Ceza Hâkimine hukuk diliyle yazılmış bir dilekçe ile başvurup içeriğin yayınlanmasına engellenmesini isteyebilir.

İçerik Ya Da Yer Sağlayıcılarına Nasıl Ulaşabilir?

Açık kaynaklardan whois sorguları ile ulaşılabilir. Bunun için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da http://internet.btk.gov.tr/sitesorgu adresinin oluşturduğu açık kaynaklı bir sistem bulunur.  Böylece içerik ya da yer sağlayıcılarına ulaşılabilir.

İçeriğin Engellenmesi İçin Başvurudan Sonra Neler Olur?

 • Başvurudan sonra en geç 24 saat içinde cevap verilir.
 • Hâkim yasalar gereği erişimi engelleyebilir.
 • Hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi engellenemeyeceğine kanaat getirirse, gerekçesini de belirterek, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.
 • Hâkim verdiği bu kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderir.
 • Eğer tüm bunlardan sonra içerik yayından çıkarılmışsa hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz olur.
 • Eğer kişilik ihlali başka internet adreslerinde de yayınlanmışsa ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların (Beyaz Yaka Suçları)Genel Olarak Ortak Özellikleri Nelerdir?

 • Ülkemizde yeni oluşan suç olduğu için düzenlenen kanunların eksik ve yetersiz olması
 • Ağır maddi ve manevi sonuçları vardır.
 • Suç işlenirken bilgisayar sistemleri ve teknolojileri kullanılır.
 • Suç mağdurları genelde ekonomi ve finans sektöründen ve/ve ya bilinçsiz kullanıcılarıdır.
 • Güvenlik güçlerine itibar ve saygınlık kaybı korkusuyla bildirilmemesindir.
 • Bilişim suçu işleyenlerin genelde 17-35 yaş aralığında olmasıdır.
 • Suçlar adi, münferit ve organize olmuş şeklinde işlenmektedir.
 • Bilişim suçu ve bu konuda bilgilendirme oldukça karmaşık, zor ve zaman alan bir süreçtir.
 • Uluslararası boyutu da olmaktadır.
 • Suçlu ve suç yöntemi hızlı şekilde çeşitlenmektedir.