Ceza Hukuku ve Ceza Davaları

0

Ceza Hukuku ve Ceza Davaları

Ceza hukuku suç ve yaptırımdan oluşur. Ceza hukuku ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu kapsar. Ceza hukukunun cezalandırıcı ve koruyucu işlevi vardır.

Ceza Hukukuna Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

 • Kriminoloji: Suçu ve suçluyu deneysel yöntemle inleme ve böylece suçun nedenlerini saptamasını yapan bilim dalı.
 • Kriminalistik: Parmak izi, DNA analizi gibi işlemleri bilimsel yolları kullanarak delil arama.
 • Viktimoloji: Mağdurla ilgili bilgiler verir.
 • Adli Tıp: Suç eyleminin mağdur ve fail üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Ceza Hukukunun Amaçları Nelerdir?

 • Kişi hak ve özgürlüklerini doldurmak
 • Kamu düzeni ve güvenliğini korumak
 • Hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi korumak
 • Toplum barışını korumak
 • Suç işlenmesini önler.

Ceza hukukunda esas kanunluk ilkesidir. Yani suça uygun ceza yasalara uyularak verilmesidir. Anlaşılacağı gibi hâkimin kararları yasalarca sınırlandırılmıştır. Böylece hem hâkimin kararlarında keyfilik olmasını, taraf tutmasını engeller hem de bireylerin hangi davranışların suç olacağını ve cezasını öğrenme hakkı doğar. Ceza bireyselleştirilir böylece yapılan davranış cezalandırılmış olur.

Sanığın Lehine Olan Kanun Ne Demektir?

 • Bir eylemi suç olmaktan çıkartan kanun,
 • Suçun kanuni unsurlarını zorlaştıran kanun,
 • Hapis cezası yerine para cezası getiren kanun,
 • Fiili şikâyete bağlı hale getiren kanun,
 • Zamanaşımı süresini kısaltan kanun sanığın lehine olan kanundur.

Yasaların ‘İleriye Yürümesi’ Ne Anlama Gelir? Ceza Hukukunda Kabul Edilir Mi?

Yasaların ileriye yürümesi, yürürlükten kaldırılan bir yasa hükmünün sonraki fiillere de uygulamaya devam edilmesi demektir. Yani yürürlükten kaldırılan yasanın kullanılması anlamına gelir. Ancak ceza hukuku ileriye yürüme kabul edilmez.

Ceza Hukukunda Yargılamanın Aşamaları Nelerdir?

Soruşturma ve kovuşturmadır. Soruşturma iddianamenin mahkemeye kadar olan süresidir. Kovuşturma ise iddianamenin kabulünden kesinleşmesine kadar olan aşamadır.

Bir Suça Maruz Kalındığında Ne Çeşit Yollar İzlenir?

 • Adli makamlara bildirilmelidir.
 • Savcılığa şikâyet edebilir.(Savcılık soruşturma yapabilir)
 • Polise bildirebilir.(Soruşturma yapamaz, tutanak tutar.)

İfadeyi Kim Alır?

Cumhuriyet savcısı ya da polis alır.

Sorgulamayı Kim Ve Nasıl Yapar?

Mahkemede yapılır. Sorgulamayı hâkim yapar.

Mahkeme Kimlere Sormaksızın Avukat Yani Müdafi Tayin Eder?

 • 18 yaş altında olanlara,
 • Sağır ve dilsizlere
 • Malul olanlara
 • 5 yıldan fazla ceza alma durumu olanlara avukat tayin edilir.

Soruşturma Devam Ederken Dosya İncelenir Mi?

Tabii ki incelenir. Avukat istediği dosyanın bir örneğini harçsız alabilir. Bazen dosyayı inceleme yetkisi kısıtlanır. Böyle durumlarda bile tutanaklar, bilirkişi raporları gibi bilgilere incelemeye açık tutulur.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Mahkeme 15 gün gibi bir sürede eğer varsa dosyadaki eksiklikler giderilmesi için savcıya iade eder. Savcı eksiklikler giderip mahkemeye sunar. Eğer 15 günlük süreyi sessiz şekilde geçirirse mahkeme iddianameyi kabul eder ve ceza davasını açar.

Ceza Hâkiminin Reddi İstenebilir Mi? Hangi Hallerde İstenir? Kimler İster?

İstenebilir. Eğer hâkimin tarafsızlığından şüphe ediliyorsa hâkimin reddi istenebilir. Eğer hâkimin bu durumu sonradan öğrenilmişse öğrenildiği zamandan itibaren 7 gün içinde ret istenebilir. Hâkimin reddi hakkı cumhuriyet savcısına,  şüpheli, sanık ya da avukatlarına düşer.

Ceza Davaları Ve Süre

İki çeşit süre vardır:

 • Hak düşürücü süre (Örneğin bir kararı temyiz etme) Bu sürede gerekli olduğu durumlarda eski hale getirme istenebilir.
 • Düzenleyici süre (Örneğin itirazı 3 gün içinde yapmalıdır. Ama üç günü aşması da problem olmaz.)

Nedensiz Tanıklıktan Ya Da Yeminden Çekinilebilir Mi?

Eğer çekinme varsa doğacak masrafları karşılamak zorundadırlar. 3 ay disiplin cezasına mahkûm olabilirler. Eğer tanıklık ederse ya da yemin ederse serbest bırakılırlar.

Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri Nelerdir?

Adli kontrol

Arama, Durdurma,

El koyma,

Tutuklama,

Gözaltı,

Güvence gösterilmesi,

Kayyım tayini,

Gizli soruşturmacı,

Gizli soruşturmacı,

Teknik araçlarla izleme

Bilgisayar programlarını izleme, kopyalama, el koyma vb.