Tıp Ve Sağlık Hukuku Davaları

0

Tıp Ve Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık Hukuku Hangi Alanı Kapsar?

Tıp ve sağlık hukuku davaları hekim, hastane, idare, sağlık kuruluşlarının ve diğer sağlık personellerinin sağlık hizmeti sunarken vermiş oldukları zararlara karşı açılan tazminat davalarıdır. Bu oldukça uzmanlık işidir. Çünkü davanın açılması, delillerin uygun olan zamanda ve usulde toplanması, dava dilekçesinin yazılması, davanın kurgulanması gibi bir takım işlemler için konusunda uzman bir avukat gerekir.

Malpraktis (Hatalı Tıbbi Uygulama)Nedir?

Tıp alanındaki mesleki hata davaları anlamında kullanılır.

Malpraktis Nedeniyle Açılacak Davalar Nelerdir?

İdareye, doktora, özel hastaneye karşı maddi, manevi tazminat davaları bulunur. Tabii İl Sağlık Müdürlüğüne şikâyet dilekçesi, ceza soruşturması, tabip odasına disiplin soruşturması şikâyet başvuruları da diğer adınlardır.

Komplikasyon Ve Malpraktis

Tedavi sırasında karşılaşılan öngörülmemiş patolojik olaylar veya hastalıklardır. Komplikasyon oluştuğunda doktora kusur yüklenemeyeceğinden doktorun kendisine de dava açılmaz. Ancak komplikasyonun yönetimindeki hatlı davranışlardan kararlardan doktor sorumlu tutulur.

Malpraktis Davalarında Hasta- Doktor İlişki Türü Nedir?

 • Haksız Fiil İlişkisi
 • Hizmet İlişkisi
 • Kusursuz Sorumluluk İlişkisi ( Çalıştıranın Sorumluluğu )
 • Sözleşme İlişkisi ( Eser veya Vekâlet sözleşmesi )
 • Vekâletsiz İş Görme İlişkisi

Malpraktis Davalarının Hukuki Dayanakları Nelerdir?

 • İdareye karşı açılabilecek davalar,
 • Hastaneye ve doktora karşı açılabilecek davalar.

Malpraktis davalarında mutlaka bilimsel olarak tatmin edici bir bilirkişi raporu gerekli olduğu kadar bu karışık süreci takip edip hukuka uygun şekilde sürdürecek olan konusunda uzman bir avukattır. Nedeni tıbbi malpraktis davlarında zamanaşımı sürelerinin  önemidir; Çünkü zamanaşımı süresinin tespit edilebilmesi için o uyuşmazlığın esasının tabi olduğu hukuki statünün öncelikle tespiti gerekmektedir.

Ülkemizde en çok Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarına, Genel Cerrahi doktorlarına,  Pediatri Uzmanlarına dava açılmaktadır.

Hasta Hakları Nelerdir?

 • Şikâyet ve dava açma hakkı
 • Doktor değiştirme ve seçme hakkı
 • Sağlık hizmetleri ve olanakları hakkında bilgilendirilme hakkı
 • Mahremiyet hakkı
 • Tedaviyi kabul etme, ret etme ve durdurma hakkı
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
 • Irk, dil, din, ekonomik durum gibi farklılıklar yüzünden ayrım görmeme
 • Uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme hakkı

Sağlık Davaları Ve Mahkemeler

İdare mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve genel yetkili asliye hukuk mahkemeleri sağlıkla ilgili davalara bakar.